@@@@@@@

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ППМГ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ППМГ

Форми на обучение

Бланка на заявление за отсъствия на ученици до 3 дни

Бланка на заявление за отсъствия на ученици до 7 дни

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЪТУВАНИЯТА,ПОСЕЩЕНИЯТА И ПРОЯВИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ППМГ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ППМГ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНE КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЧЗВИМИ ГРУПИ

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ОТПАДАЩИТЕ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ППМГ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Share this…