СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Зрелостниците могат да видят оценените си сканирани писмени работи от ДЗИ 2022 г. до 16:30 часа на 13 юни 2022…