29 ЮНИ – ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Денят на безопасността на движение по пътищата се отбелязва за четвърти път в нашата страна. През 2019 г. с решение…