СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

Седмокласниците могат да се запознаят с оценените си писмени работа от НВО по БЕЛ и по математика на 28, 29…