ППМГ ФИНАЛИЗИРА ПРОЕКТ, СВЪРЗАН С АРМИЯТА

Проект на Националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ реализира екип от ученици и учители…